SmartBulldoX C-Kullen: Born 20.11.2019

föräldrar.

Flickan. SmartBulldoX CHICCA