Hennes Ljusstyrka Easy Living, den yngsta av gäng.